Veelgestelde vragen

Ouders kennen hun kind als geen ander. Toch zien ze in hun kind niet altijd de kenmerken van hoogbegaafdheid. Pas als kinderen naar het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/basisschool gaan, wordt duidelijk dat hun kind zich anders ontwikkelt. Kenmerken van hoogbegaafdheid zijn o.a. snelle taal-/spraakontwikkeling; nieuwsgierig naar van alles en nog wat; blijven vragen; voor de leeftijd van het kind ‘volwassen’ opmerkingen maken; frustratie als ze niet kunnen maken wat ze bedacht hebben.

Bij jonge kinderen wordt gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong.

Of een kind hoogbegaafd is, kan via een uitgebreid psychologisch onderzoek worden bekeken. Statistisch gezien, heet iemand hoogbegaafd als het IQ hoger is dan 130. In het DaVinci-onderwijs kijken we daarnaast ook naar de persoonskenmerken van het kind. 

Ouders kunnen zich oriënteren op deze onderwijsvorm tijdens een inloopmiddag, een informatieavond, door met DaVinci-ouders ervaringen uit te wisselen en door een oriëntatiegesprek aan te vragen bij de DaVinci unitleider.

De ouderbijdrage voor DaVinci wordt jaarlijks door Liemers Novem in overleg met een oudervertegenwoordiging vastgesteld. De bijdrage is vrijwillig en inkomensafhankelijk. Voor het schooljaar 2018-2019 varieert het maandbedrag tussen € 17,50 en € 200,-

DaVinci-onderwijs valt onder de reguliere onderwijsbekostiging van het ministerie van OC&W. Deze standaard bekostiging gaat grofweg uit van 24 leerlingen per groep, geen vakleerkrachten en geen extra faciliteiten voor ICT, bouwcoördinatoren, etc. 

DaVinci onderwijs heeft gemiddeld 20 leerlingen per groep, vakleerkrachten en een unitleider. Het tekort dat daarmee in de bekostiging ontstaat, wordt deels verlaagd door de ouderbijdrage. Het tekort dat uiteindelijk overblijft, wordt door het bestuur aangevuld.

Leerlingenvervoer is per gemeente verschillend ingericht. Soms erkent de gemeente dat DaVinci-onderwijs speciaal onderwijs is en dan past daar het leerlingenvervoer in. Andere gemeenten zijn bereid een onkostenvergoeding te geven, maar de meeste gemeenten vinden dat ouders zelf het vervoer moeten regelen.

In de praktijk zien we dat veel ouders uit eenzelfde regio / gemeente afspraken maken voor carpoolen.

Meld je aan als ouder bij de homepagina. Zodra het account goedgekeurd is, kun je in het DaVinci Portaal. 

Ouders kunnen als hun kind bij DaVinci gaat starten kiezen voor verschillende manieren van aanschaf van een Apple-device:

  • Geheel in eigen beheer, al dan niet met verzekering
  • Kind gebruikt een iPad van school: in geval van schade overleggen ouders en school wie de schade gaat vergoeden

Altijd contact opnemen met de beheerder op school voor advies.

Afhankelijk van de oorzaak, wordt bekeken wie dit gaat oplossen en wie de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening gaat nemen.

Zet in een mail wat je zou willen doen, en stuur deze naar de coordinator. In geval van directe ondersteuning in het kader van een project, kan ook met de betreffende leerkracht contact opgenomen worden. Altijd welkom!

Heb je  een vraag die je vaker hoort op het schoolplein, mail hem dan naar coordinator.davinci@liemersnovum.nl o.v.v. veelgestelde vraag en wij zorgen voor een antwoord.

Heb je een vraag die hierboven niet beantwoord wordt, kijk dan onder Bij wie moet ik zijn?, om op de beste manier tot een antwoord te komen.

  • Kardinaal de Jongstraat 2, 6904 BE Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld