DaVinci in het kort

DaVinci biedt fulltime dagonderwijs aan 60 hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. DaVinci kent drie groepen; Alpha, Bèta en Gamma. In iedere groep zitten ongeveer 20 leerlingen. DaVinci is onderdeel van IKC Carrousel en staat voor openbaar onderwijs.

http://ikccarrouselzevenaar.nl

Op DaVinci ligt het accent op welbevinden van de leerling, zelfverantwoordelijk zijn/worden voor het eigen leerproces, waarbij niet alleen aandacht is voor de cognitieve capaciteiten van de kinderen, maar vooral gekeken wordt naar het kind zelf: wie is dit kind? Waar wordt dit kind blij van, waar liggen mogelijke blokkades en knelpunten en hoe kunnen we die oplossen.

Dit alles in nauwe samenwerking met ouders, experts, en iedereen die een rol speelt in het netwerk van het kind.

We hebben op dit moment drie groepen, nl:

  • Gamma (groep 3, 4 en 5)
  • Bèta (groep 6 en 7)
  • Alpha (groep 7 en 8)

De kinderen die DaVinci bezoeken komen naast Zevenaar ook uit andere regio-plaatsen. Denk daarbij aan de gemeentes Brummen, Arnhem, Duiven, Montferland, Doetinchem en de Oude IJsselstreek. 

  • Kardinaal de Jongstraat 2, 6904 BE Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld