DaVinci in het kort

DaVinci Zevenaar biedt een fulltime onderwijsconcept voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. (leerjaar 3 t/m 8)

Het accent ligt op welbevinden van de leerling, zelfverantwoordelijk zijn/worden voor het eigen leerproces, waarbij niet alleen aandacht is voor de cognitieve capaciteiten van de kinderen, maar vooral gekeken wordt naar het kind zelf: wie is dit kind? Waar wordt dit kind blij van, waar liggen mogelijke blokkades en knelpunten en hoe kunnen we die oplossen.

Dit alles in nauwe samenwerking met ouders, experts, en iedereen die een rol speelt in het netwerk van het kind.

DaVinci leerkrachten weten waar het over gaat, hebben een gezonde portie lef, zijn minstens zo nieuwsgierig als de kinderen en maken elke dag passend onderwijs: maatwerk, innovatief, uitdagend en vooral er op gericht het beste uit de leerling te halen.

We hebben op dit moment drie groepen, nl:

  • Gamma (groep 3, 4 en 5)
  • Bèta (groep 6 en 7)
  • Alpha (groep 7 en 8)

  • Bizetstraat 1, 6904 KL Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar is gevestigd in basisschool de ‘Carrousel’
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld