Infodagen

Interesse in DaVinci? Beniewd of het DaVinci-onderwijs bij uw zoon of dochter past? Neem vrijblijvend contact op met onze coordinator voor een orientatiegesprek. Dit kan via het contactformulier of de e-mail: coordinator.davinci@liemersnovum.nl

Daarnaast bieden wij ouders, kinderen en iedereen die iets wil weten over DaVinci de mogelijkheid om te komen kijken.

Dit doen wij in de vorm van

  • inloopmiddagen voor iedereen
  • jaarinformatie voor DaVinci-ouders

Inloopmiddagen

Tijdens de inloopmiddag zijn alle materialen aanwezig om te bekijken en  zullen DaVinci-leerkrachten, ouders en kinderen van onze school en ook vakdocenten aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden.

Voor deze middag hoeft U zich niet op te geven en de toegang is gratis.

De inloopmiddag vindt jaarlijks plaats in januari. Houd onze twitter en website in de gaten voor de datum!

 

Jaarinformatie voor DaVinci-ouders

Deze avond is uitsluitend bestemd voor ouders waarvan het kind al bij ons op school is en voor ouders die in de intake zitten.

Elk jaar informeren we aan het begin van het schooljaar ouders over onze plannen. Het gaat dan vooral over de onderwijsinhoud van het komende schooljaar.  De avond start met algemene informatie waarna de ouders naar hun betreffende groep gaan om groepsgerichte informatie te ontvangen en nog specifieke vragen te kunnen stellen aan de groepsleerkrachten.

 

  • Heerenmäten 6, 6904 GZ Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar is tijdelijk gehuisvest in Liemers College Heerenmäten’
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld