Missie

DaVinci biedt passend, uitdagend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Onze rijke leeromgeving, in combinatie met het verrijkte en verbrede aanbod zorgen ervoor dat hoogbegaafde kinderen, zonder te versnellen, de basisschool met plezier doorlopen. Op DaVinci ontmoeten hoogbegaafde kinderen gelijkgestemden en leren zij, gedurende de hele dag, met en van peers. 

Op DaVinci;

 • ontmoeten hoogbegaafde kinderen peers
 • is onderlinge herkenning en erkenning
 • Is ruimte voor autonomie
 • ligt de focus op ontwikkeling, meer dan op resultaat
 • wordt onderwezen vanuit een topdown-benadering
 • ervaren hoogbegaafde kinderen het NUT van leren
 • raken hoogbegaafde kinderen intrinsiek gemotiveerd om te leren
 • vinden hoogbegaafde kinderen uitdagend onderwijs in de zone van naaste ontwikkeling
 • wordt de leerhonger gestild en nieuwsgierigheid bevredigd
 • wordt creativiteit gestimuleerd; in denken en doen
 • worden hoogbegaafde kinderen eigenaar van eigen leerproces
 • wordt actief geïnvesteerd in onderwijskundig partnerschap met ouders

 

 • Kardinaal de Jongstraat 2, 6904 BE Zevenaar
 • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld