Ons team

het DaVinci-team

Het DaVinci-team bestaat uit zes groepsleerkrachten, 1 DaVinci-coördinator en 1 schooldirecteur. 

De groepsleerkrachten van DaVinci Alpha (leerjaar 7/8) zijn Elsa Goor en Jochem Aaldering.

De groepsleerkrachten van DaVinci Beta (leerjaar 6/7) zijn Kitty van Aalst en Floortje Visser.

De groepsleerkrachten van DaVinci Gamma (leerjaar 3/4/5) zijn Jantien Bergervoet en Jobien Gabriël. 

Jochem Aaldering is DaVinci-coördinator en Petra van den Brink schooldirecteur van IKC Carrousel (DaVinci Zevenaar is hier onderdeel van).

 

Tevens is Anita Gerrits op onze locatie conciërge en is Petra van Beijnum onze interieurverzorgster. 

Onze vakleerkrachten

Op DaVinci maken wij meerdere keren per week gebruik van vakdocenten. Twee keer week krijgen alle kinderen het vak bewegingsonderwijs van vakdocent Yorick Vleghert. Daarnaast is iedere week onze schaakmeester op school.                                                                                           

Binnen DaVinci zijn er ook vakdocenten die op projectbasis worden ingezet. Zij zijn niet het gehele jaar, maar enkele weken in het schooljaar op school te vinden. Denk daarbij aan muziekleerkrachten van Kunstwerk en expressieve leerkrachten van Podiumschool de Vloer. Tevens beschikken wij over een Kunstdocent, Anthe Wormskamp, die gedurende een periode Kunstlessen doceert aan de groepen. 

Wij geloven dat hoofd, hart en lijf in balans moeten zijn en blijven. Om die reden biedt onze vakdocent lessen kindermassage aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Heerenmäten 6, 6904 GZ Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar is tijdelijk gehuisvest in Liemers College Heerenmäten’
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld