DaVinci voor mij als ouder?

Is er nog plaats voor mijn kind?

DaVinci Zevenaar heeft plaats voor maximaal 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen.

Afhankelijk van de vraag, worden de groepen samengesteld. De ervaring leert dat de instroom in de middenbouwgroep het grootst is, maar we krijgen ook steeds meer aanmeldingen voor heel jonge kinderen. Vandaar dat er ook altijd overwogen wordt om leeftijd groep 2 aan te bieden. Voorwaarde is dan wel dat het kind al is gestart met zijn eigen leesproces, omdat we nog geen ‘losse’ kleutergroep hebben. Het is voor kinderen die nog niet gestart zijn met het lezen lastig om in een groep 3-4 aansluiting te vinden.

Per 1 februari 2015 telt DaVinci Zevenaar 56 kinderen in haar groepen. Afhankelijk van de lopende intakes blijven er nog maximaal 4 plaatsen over. Voor noodgevallen wordt altijd geprobeerd om ruimte te maken.

We adviseren ouders die voor hun kind op zoek zijn om contact op te nemen met ons, voor de laatste stand van zaken wat betreft plaats.

Mocht er geen plaats zijn op dat moment, dan komen kinderen in de aanmeldlijst. Zodra er ruimte ontstaat, wordt op volgorde van aanmelden contact opgenomen met de betreffende ouders, om te onderzoeken of het opstarten van de intake wenselijk / noodzakelijk is.

Zie ook de intakeprocedure

  • Kardinaal de Jongstraat 2, 6904 BE Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld